459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Poruchy řeči, vyjadřování

Popis poruchy řeči, vyjadřování

Fyziologie (jak to má fungovat)

Řeč je zvukový projev člověka, který slouží ke vzájemné komunikaci. Všechny činnosti související s řečí jsou řízeny mozkem. Centrum řeči se nachází v mozkové kůře, odkud vychází signály do svalů plic, hrtanu, jazyka a obličeje, které se podílejí právě na tvorbě zvuků. A to tak, že vzduch vycházející z plic prochází mezi hlasivkami v hrtanu a nakonec je definitivně dokončen ústní dutinou a jazykem.

Etiopatogeneze

Poruchy řeči je souhrnné označení pro poruchy zpracování jazykové informace. Vztahuje se jak na poruchy příjmu informace, tak i na poruchy produkování informace. Patří sem různá postižení, jako například afázie a dysfázie (ztráta nebo porucha řeči způsobená porušením řečových oblastí mozku), dyslalie (porucha řeči způsobená špatnou artikulací, ráčkování, koktání, koktavost).

Příčiny

  • traumatická událost, strachy
  • bolest úst, čelisti
  • stres, psychický tlak
  • vypjaté emoce, pracovní, partnerské, či rodinné neshody
  • vývojová porucha
  • úraz mozku, otřes mozku
  • dětská mozková obrna (poruchy hybnosti, inteligence, smyslové vady, změna psychiky)
  • cévní mozková příhoda, mrtvice mozku (strach, zmatenost, pokleslý jeden ústní koutek, jazyk k jedné straně, poruchy řeči, necitlivost jedné poloviny tváře, poruchy vidění, bolest hlavy, poruchy paměti, motání hlavy, poruchy pohybu jedné poloviny těla, ochrnutí)
  • krvácení do mozku (poruchy hybnosti, řeči, rozdílná velikost zornic, mdloby, až ztráta vědomí)
  • nádor štítné žlázy, hrtanu, hlasivek (únava, noční pocení, dlouhodobě zvýšená teplota, nechutenství, hubnutí, potíže s polykáním, dlouho trvající chrapot, bolest v krku, zvětšení uzlin)

Příznaky

Různé poruchy mají i různé příznaky, ale obecně se dá říct, že vždy jde o neplynulý nebo ne zcela srozumitelný jazykový projev.

Může docházet k vynechávání celých slov či slabik nebo nesrozumitelným vyslovováním jednotlivých hlásek až po celá slova.

Komplikace

Pro pacienty postižené poruchou řeči jsou s tím spojené psychické a sociální potíže (strach, tréma z vystupování, nízké sebevědomí).

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

S poruchou řeči je nutné dlouhodobě navštěvovat odborníka, logopeda, který postupnými jazykovými cvičeními pomáhá pacientovi s plynulostí a srozumitelností jeho jazykového projevu.

V každém případě je léčba běh na dlouhou trať, vyžadující vůli a trpělivost.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

(Informační zdroje stránky)