459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Poruchy řeči, vyjadřování

Popis poruchy řeči, vyjadřování

Fyziologie (jak to má fungovat)

Řeč je zvukový projev člověka, který slouží ke vzájemné komunikaci. Všechny činnosti související s řečí jsou řízeny mozkem. Centrum řeči se nachází v mozkové kůře, odkud vychází signály do svalů plic, hrtanu, jazyka a obličeje, které se podílejí právě na tvorbě zvuků. A to tak, že vzduch vycházející z plic prochází mezi hlasivkami v hrtanu a nakonec je definitivně dokončen ústní dutinou a jazykem.

Etiopatogeneze

Poruchy řeči je souhrnné označení pro poruchy zpracování jazykové informace. Vztahuje se jak na poruchy příjmu informace, tak i na poruchy produkování informace. Patří sem různá postižení, jako například afázie a dysfázie (ztráta nebo porucha řeči způsobená porušením řečových oblastí mozku), dyslalie (porucha řeči způsobená špatnou artikulací, ráčkování, koktání, koktavost).

Příčiny

  • traumatická událost, strachy
  • bolest úst, čelisti
  • stres, psychický tlak
  • vypjaté emoce, pracovní, partnerské, či rodinné neshody
  • vývojová porucha
  • úraz mozku, otřes mozku
  • dětská mozková obrna (poruchy hybnosti, inteligence, smyslové vady, změna psychiky)
  • cévní mozková příhoda, mrtvice mozku (strach, zmatenost, pokleslý jeden ústní koutek, jazyk k jedné straně, poruchy řeči, necitlivost jedné poloviny tváře, poruchy vidění, bolest hlavy, poruchy paměti, motání hlavy, poruchy pohybu jedné poloviny těla, ochrnutí)
  • krvácení do mozku (poruchy hybnosti, řeči, rozdílná velikost zornic, mdloby, až ztráta vědomí)
  • nádor štítné žlázy, hrtanu, hlasivek (únava, noční pocení, dlouhodobě zvýšená teplota, nechutenství, hubnutí, potíže s polykáním, dlouho trvající chrapot, bolest v krku, zvětšení uzlin)

Příznaky

Různé poruchy mají i různé příznaky, ale obecně se dá říct, že vždy jde o neplynulý nebo ne zcela srozumitelný jazykový projev.

Může docházet k vynechávání celých slov či slabik nebo nesrozumitelným vyslovováním jednotlivých hlásek až po celá slova.

Komplikace

Pro pacienty postižené poruchou řeči jsou s tím spojené psychické a sociální potíže (strach, tréma z vystupování, nízké sebevědomí).

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

S poruchou řeči je nutné dlouhodobě navštěvovat odborníka, logopeda, který postupnými jazykovými cvičeními pomáhá pacientovi s plynulostí a srozumitelností jeho jazykového projevu.

V každém případě je léčba běh na dlouhou trať, vyžadující vůli a trpělivost.

(Informační zdroje stránky)